Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPO-ROL

spo.gif
Projekty:
 1. Remont wiejskiego boiska sportowego i szatni w Domaradzu
 2. Remont chodników i placu postojowego w Domaradzu
 3. Remont chodnika, parkingów i placów w Fałkowicach
 4. Budowa boisk sportowych w Krogulnej
 5. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawiści
 6. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubnowie
zostały zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze środków Uni Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego " Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006"
Działanie 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Wersja XML