Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centrum Doświadczania Świata

Rysunek1.gif


Czym jest projekt utworzenia Centrum Doświadczania Świata ?

Jest to wizja zagospodarowania obiektu i terenu po byłej Szkole Podstawowej  w Ładzy  na cele ośrodka, który pełnił by funkcje:


 


Osoba do kontaktu:
Joanna Ptaszek tel. +48 77 4693 080; mail:


Projekt porozumienia intencyjnego
DOCpr_Ladza.doc (87,50KB)

Wersja XML