Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Zadnie pod nazwą „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju” polegało  na przeprowadzeniu następujących prac: termomodernizacja, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, modernizacja obiektu oraz zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

Realizacja zadania w istotny sposób przyczynia się do wyrównywanie dostępu mieszkańców Gminy Pokój do usług kultury, poprawy warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także wzrostu efektywności zarządzania i funkcjonowania Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pokoju.

 Brak opisu obrazka

 

grudzień 2009 / K.Rudziński

Wersja XML