Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WIOSKA INTERNETOWA

Brak opisu obrazka

E-edukacja to alternatywa dla klasycznego, tradycyjnego sposobu zdobywania wiedzy, szczególnie atrakcyjna z punktu widzenia mieszkańców terenów wiejskich, które pod względem infrastruktury telekomunikacyjnej i informacyjnej nie dorównują aglomeracjom miejskim. Stąd pomysł stworzenia ogólnopolskiej sieci Centrów Kształcenia na odległość rozmieszczonych na terenie całego kraju, jako jednego z najważniejszych i najbardziej nowoczesnych ogniw obecnego systemu oświaty. Już teraz w najbliższym czasie, w co najmniej 256 gminach wiejskich, dzięki naszemu zaangażowaniu, takie e-edukacyjne ośrodki rozpoczną swoją działalność.

Czym jest Centrum Kształcenia na odległość?

Centrum Kształcenia na odległość jest placówką o charakterze oświatowym, zapewniającą możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line celem uzupełnienia lub podwyższenia poziomu wiedzy i kwalifikacji.

Każde Centrum jest odpowiednio przystosowane i wyposażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu (średnio 10 stanowisk komputerowych) i teleinformatyczny oraz tzw. biblioteczkę multimedialną (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym encyklopedie, słowniki, atlasy). Stwarza również możliwość nieodpłatnego dostępu do stworzonej na potrzeby projektu platformy e-edukacyjnej.

Z pakietu oferowanych w każdym Centrum usług może skorzystać każda osoba zamieszkująca tereny wiejskie, zainteresowana zdobywaniem i uzupełnianiem swojej wiedzy.

Cyklicznie odbywać się będą tutaj również krótkie bezpłatne szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, sposobów poruszania się na rynku pracy a także uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki ostatniemu przyszli przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak krok po kroku założyć własną firmę i gdzie szukać środków na rozpoczęcie działalności biznesowej. Wszelkie niezbędne informacje podawane będą w sposób usystematyzowany i bardzo przystępny.

Lokalizacja w Gminie Pokój:

Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju
ul. 1 Maja nr 26
46-034 Pokój
tel. / faks    077 469-30-32
e-mail:
e-mail:

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek od 1000 1800
Sobota 1600 - 2000
Niedziela 1600 - 2000

Szczegóły projektu są dostępne pod adresem:

www.wioskainternetowa.pl

Wersja XML