Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie projektu Aktywni mieszkańcy Gminy Pokój

 EFS.gif

 Projekt Aktywni mieszkańcy Gminy Pokój realizowany jest przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w partnerstwie z Gminą Pokój w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zapraszamy na podsumowanie projektu Aktywni mieszkańcy Gminy Pokój.

Spotkanie odbędzie się 28.03.2011 r. o godzinie 19:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój.

 biuro.gif

Więcej o projekcie: Aktywni mieszkańcy Gminy Pokój

Wersja XML