Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pod lipą

Projekt „Pod lipą” dotyczy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Przedsięwzięcie miało na celu doposażenie istniejącego placu zabaw  w Domaradzu w dodatkowe urządzenia zabawowe. W ramach projektu zakupione zostały nowe elementy takie jak: pociąg lokomotywa z wagonem, piaskownica zasuwana, huśtawka bujaczek sprężynowy. Zabawki, które zamontowane były wcześniej na placu poddane zostały odnowieniu. Niezbędnym było także ogrodzenie placu, zakupienie tablic informacyjnych oraz przygotowanie terenu.

Realizacja operacji umożliwiła mieszkańcom możliwość korzystania z miejsca rekreacji i wypoczynku zwiększyła dostęp do obiektów rekreacyjnych oraz przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod kątem zamieszkania i wypoczynku. Miejsce placu jest ogólnodostępne i otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcą z niego korzystać.

Brak opisu obrazka
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML