Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia Izby

Utworzenie Stobrawskiego Centrum Dziedzictwa Kulinarnego.

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców wsi Kopaliny i Zawiści, rozwój ich życia społeczno-kulturalnego oraz podtrzymanie wielokulturowej tożsamości i integracji mieszkańców z danym przedsięwzięciem. Zaplanowanym działaniem było stworzenie Stobrawskiej Izby Kulinarnej. W tym celu na potrzeby zadania wyremontowana i doposażona została remiza strażacka w Zawiści. W świetlicy tej przeprowadzone zostały warsztaty kulinarne prowadzone przez specjalistę z zakresu żywienia. Na warsztatach tych uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu przygotowania usług i produktów regionalnych w oparciu o przekaz ludowy, zasady certyfikacji produktów, nakrywania do stołu. Dzięki przeprowadzonemu kursowi uczestniczki zdobyły nowe kwalifikacje, do dnia dzisiejszego w wyremontowanej świetlicy spotykają się mieszkańcy, organizowane są spotkania, imprezy, kultywowane tradycje kulinarne, wykorzystywane stare przepisy kulinarne. Powstanie Stobrawskiej Izby Kulinarnej przyczyniło się do integracji mieszkańców, podtrzymania wielokulturowości i kultywowania tradycji.

 

PROW_info.jpeg

Wersja XML