Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organy władzy

RADA GMINY POKÓJ

WYKAZ RADNYCH RADY GMINY POKÓJ WYBRANYCH NA KADENCJĘ 2014-2018

 1. Jacek Gosławski - Przewodniczący Rady Gminy Pokój
 2. Edyta Pawłowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pokój
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Bartłomiej Frasiak
 6. Jerzy Jakubik
 7. Edward Kania
 8. Tomasz Kruszelnicki
 9. Tomasz Krystosek
 10. Justyna Mielczarek
 11. Jolanta Paluch
 12. Konrad Paluch
 13. Krystyna Piekarska
 14. Jadwiga Sowa
 15. Konrad Walek

WÓJT GMINY POKÓJ

Barbara Zając


 

SEKRETARZ GMINY POKÓJ

Joanna Ptaszek


 

SKARBNIK GMINY POKÓJ

Marcin Maryjowski


 

Wersja XML