Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gminie Pokój

plakat projektu senior+

Program Wieloletni „Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2021
Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +”

Na realizację zadania publicznego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 – Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu ,,Senior+” Gmina Pokój otrzymała dofinansowanie w wysokości 72 862,34 zł.

Dzienny Dom Senior+ jest miejscem spotkań nieaktywnych zawodowo seniorów będących mieszkańcami Gminy Pokój.

W ramach działalności Dzienny Dom Senior+ zapewnia ofertę usług dostosowaną do potrzeb i możliwości seniorów w tym, m. in.:

Szczegółowe informacje dotyczące Dziennego Domu „Senior +” można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju , ul. Sienkiewicza 5 tel. 77 427 11 60.

Zapraszamy

Wersja XML