Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność Gospodarcza - Formy opodatkowania

W ślad za pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Namysłowie, Wójt Gminy Pokój na swojej stronie umieszcza link do broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów - "Działalność Gospodarcza. Formy Opodatkowania".

kliknij tutaj

Wersja XML