Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe

 Ścieżka w okolicach Ładzy

Ścieżka rowerowa rozpoczyna się przy siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w dawnej szkole podstawowej  (ul. Reymonta 3). Z Ładzy jedziemy w kierunku Popielowa i po przejechaniu około 1 km skręcamy z szosy w szeroką drogę leśną w lewo-w bór sosnowy, który będzie towarzyszył  nam prawie do końca wędrówki (z prawej strony szosy wisi na drzewie niewielka kapliczka). W miejscu tym rozpoczyna sie piesza wersja ścieżki. Na odcinku najbliższych 4,5 kilometrów znajduje się 8 tablic przygotowanych przez Nadleśnictwo Kup wyjaśniających zagadnienia związane z gospodraką leśną: ogólny opis nadlesnictwa, wydma, torfowisko, siedliska leśne, lasotwórcze gatunki drzew, sposoby i rodzaje pozyskiwanego drewna, rębnie oraz odnawianie lasu.  

 Ścieżka ma dwa wariany. Wariant rowerowy rozpoczyna sie i kończy się przy budynku siedziby Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy. Jego długość wynosi 13,5 km. Rozbudowany układ dróg umożliwia jednak wcześniejsze zamknięcie pętli rowerowej. Wariant pieszy rozpoczyna się przy szosie Ładza-Popielów (konieczny dojazd autokarem) i kończy w Ładzy. Jego długość wynosi 4,5 km. Dla poróżujących samochodami udostępniono parking przed siedzibą Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

 Brak opisu obrazka

 Ścieżka między Dąbrówką Dolną a Zawiścią

Ścieżka  rozpoczyna się w Dąbrówce Dolnej naprzeciw budynku leśniczówki, obok której odchodzi w kierunku północnym gruntowa droga. Za zabudowaniami skręcamy w prawo, a następnie w lewo na most na rzece Bogacicy. Jest to jedna z głównych rzek płynących przez teren Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Początek i koniec ścieżki znajduje się w Dąbrówce Dolnej. Długość trasy wynosi około 10 km. W przypadku organizowania wycieczki pieszej dla grup szkolnych należy ograniczyć się do odcinka leśnego, między Dąbrówką Dolną a  Zawiścią. W tym wypadku długość ścieżki wynosi 4,5 km.

  Brak opisu obrazka


 

Opracowano na podstawie pracy pt.: "Ścieżki przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego"-pod red. Macieja Gontarka, Krzysztofa Badory, Opole 2003

Wersja XML