Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program CZYSTE POWIETRZE

Punkt konsultacyjno-informacyjny.jpeg

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfosigw.opole.pl/

Zachęcamy mieszkańców Gminy Pokój do składania wniosków w Programie "Czyste Powietrze". Pomocy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność oraz skompletowaniu potrzebnych załączników udzielają pracownicy Urzędu Gminy:

Aleksandra Kołodziejczyk pok. nr 40, tel. 77 4693 080 wew. 40, e-mail: a.kolodziejczyk@gminapokoj.pl

Angelika Paluch pok. nr 30, tel. 77 4693 080 wew. 30, e-mail: a.paluch@gminapokoj.pl

Joanna Ptaszek, kontakt przez sekretariat, tel. 77 4693 080, e-mail: ug@gminapokoj.pl

 

DANE STATYSTYCZNE NA DZIEŃ 30.09.2022

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 124

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 102

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 67

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 908 206, 43 zł

Wersja XML