Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ERASMUS+

EU flag-Erasmus+_vect_POS mini.jpeg

"Projekt współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+”

W Gminie Pokój w terminie 01.09.2020 r. - 31.08.2022 r., realizowany jest projekt  pn.:"Hoppeditz", w ramach programu Erasmus+, którego beneficjentem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju. Jest to zadanie dotyczące partnerstwa współpracy szkół niemiecko-polskiej., w ramach którego podejmowane są działania związane z edukacją.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 27 596,00 EURO.

Wersja XML