Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja programu Youngster Plus w Gminie Pokój

Dnia 16.09.220 r., Gmina Pokój zawarła umowę z Fundacją "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund" z siedzibą w Warszawie w ramach programu Youngster Plus. W ramach wsparcia finansowego z programu, w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzone będą dodatkowe zajęcia nauki języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Pokoju, dla uczniów klas ósmych. Zajęcia prowadzone będą w dwóch małych grupach – 10osobowych i będą dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane będą w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

Efektami programu „Youngster” są lepsze wyniki uczniów na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie wśród rówieśników. W rezultacie ułatwia im to dostęp do miejskich szkół ponadpodstawowych.

Wersja XML