Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umów na realizacj zadania: Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój

Brak opisu obrazka

15 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Pokój zostały podpisane umowy na realizację zadania: „Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój”. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Barbara Zając Wójt Gminy Pokój, Marcin Maryjowski Skarbnik Gminy Pokój oraz przedstawiciele spółek realizujących zadania: spółki Vianko sp. z o.o. i spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" sp. z o.o.

Spółka Vianko zrealizuje zadania:

Spółka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" sp. z o.o. zrealizuje zadania:

Wersja XML