Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Dolnej Realizuje Projekt w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - KIERUNEK FIO 2020

Brak opisu obrazka

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Dolnej w terminie od 22.06.2020 r., do 31.07.2020 r., realizuje projekt pt.: „Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Dolnej” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Kierunek FIO, którego operatorem jest Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W ramach realizacji zadania został zakupiony laptop wraz z oprogramowaniem biurowym, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka/skaner oraz laminator. Sprzęt znajduje się w siedzibie KGW, w Gminnej Bibliotece Publicznej Filia W Dąbrówce Dolnej. Zarząd KGW zaprasza lokalną społeczność oraz Członków Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce Dolnej do korzystania z pozyskanego sprzętu, po uprzedniej konsultacji z panią sołtys Gabrielą Maciej. Projekt skierowany jest w szczególności do osób nie posiadających własnego sprzętu lub chcących nauczyć się obsługi komputera lub Internetu. Istnieje także możliwość skorzystania z ksera lub zrobienia wydruków.

 

 

 

Wersja XML