Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeniesienie i odrestaurowanie zabytkowej dzwonnicy w Lubnowie

Stowarzyszenie Nad Rzeką realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą “Przeniesienie i odrestaurowanie zabytkowej dzwonnicy w Lubnowie"

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel: „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu poprzez poddawanie pracom restauratorskim zabytkowej dzwonnicy w Lubowie

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”.

Wskaźniki operacji: liczba  zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim: 1

Wartość operacji: 165 381,73  zł

Wkład Funduszy Europejskich: 62300,00 zł

 

Wersja XML