Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju

                                                                                   

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Gmina Pokój realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą “Renowacja w części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”

Cel operacji: Stworzenie warunków dla turystów przez rewaloryzację części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju.

 

Realizacja projektu polega na uszczelnieniu układu kompozycyjnego poprzez niezbędną gospodarkę drzewostanem. Operacją został objęty także najcenniejszy 1 szt. pomnik przyrody w Polsce Sosna Wejmutka, która także znajduje się na obszarze zabytkowego parku w Pokoju. Zadaniem w projekcie jest również zakup i montaż drogowskazu, który zawiera informacje na temat kierunku zwiedzania.

 

Efekty/wskaźniki operacji: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim:1

Wartość operacji: 50 700,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 32260,00 zł

                                                                                                             

 

Wersja XML