Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przystań Karp

                                          

 

 

Beneficjent: Gmina Pokój

Tytuł Operacji: Przystań Karp we wsi Pokój

Cel operacji:Utworzenie przystani kulinarnej, miejsca które działać będzie na rzecz zachowania, ochrony i promocji zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD "Opolszczyzna" poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i meblowego

Efekty/Wskaźniki Operacji: Liczba obiektów, w których została przeprowadzona interwencja

Wartość Operacji: 81354,67zł

Wkład Funduszy Europejskich: 68337,00zł

Wersja XML