Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powitanie nowych sołtysów kadencji 2019-2023

25 kwietnia br. w sali narad Urzędu Gminy Pokój odbyło się uroczyste pożegnanie ustępujących sołtysów oraz powitanie nowych, wybranych na kadencję 2019-2023. Wójt Gminy Pokój Barbara Zając, Przewodniczący Rady Gminy Pokój Wacław Kocienki oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Gosławski wręczyli zebranym sołtysom okolicznościowe dyplomu i kwiaty. Barbara Zając podziękowała ustępującym sołtysom:

W związku z zakończeniem pełnienia przez Państwa funkcji sołtysów składam serdeczne podziękowania za trud i pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz za efektywną współpracę z samorządem Gminy. W życiu osobistym życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Sołtysi, którzy zakończyli pełnieni swojej funkcji to:

Wójt Gminy złożyła gratulacje nowo wybranym sołtysom:

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Sołtysa kadencji 2019-2023. Niech oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom będzie zawsze nadrzędnym celem, a zaufanie, którym zostali Państwo obdarzeni dodaje odwagi i wytrwałości w wypełnianiu powierzonej misji. Życzę aby nadchodzący czas był okresem wykorzystanych szans i spełnionych nadziei.

Nowo wybrani sołtysi kadencji 2019-2023 to:

 

 

Wersja XML