Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzu

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA

 

Brak opisu obrazka

 

Zadanie pn. „KAŻDY UMIE – KAŻDY WIE – KAŻDY MOŻE URATOWAĆ” realizowany w ramach projektu grantowego pod nazwą „Akcje Edukacyjne i integracyjne”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.

Nazwa Zadania: „KAŻDY UMIE – KAŻDY WIE – KAŻDY MOŻE URATOWAĆ”

Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzu z siedzibą w Domaradzu nr 46, realizuje zadanie „KAŻDY UMIE – KAŻDY WIE – KAŻDY MOŻE URATOWAĆ” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach zadania zostaną przeprowadzone warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z Gminy Pokój w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Na potrzeby zorganizowania szkolenia zostaną zakupione fantomy i defibrylator treningowy AED.

 

Realizacja zadania: 07.2018-11.2018

 

Cel zadania: edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z Gminy Pokój w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu oraz szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

 

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych, którzy uzyskają wiedzę z zakresu ochrony środowiska i zmiany klimatu: 40; Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych: 1

 

Wartość zadania: 6 338,65 zł

 

Wartość dofinansowania : 6 338,00 zł

 

 

 

 

 

 DOCregulami-rekrutacji.docDOCzalacznik-nr-1-zgoda-na-udział-w zadaniu.docDOCzalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-przetwarzaniu-danych.docDOCzalacznik-nr-3-zgoda-na-rozpowszechnianie-wizerunku.doc
 

Wersja XML