Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktywny samorząd

 Informuję, iż w 2018 r. Powiat Namysłowski kolejny raz realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON. Jednostką odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie.

Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowania do różnych obszarów wsparcia. Jednym z obszarów jest możliwość pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II).


Magdalena Preuhs

p.o. kierownika GOPS 
w Pokoju

PDFwarunki i wysokość wsparcia.pdf

Wersja XML