Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja strategii niskoemisyjnych na Obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

logotypy OPOLSKIE KWITNĄCE.jpeg

Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na Obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Cel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego.

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00.

Lider projektu: Powiat Kluczborski http://www.powiatkluczborski.pl/

W ramach projektu Gmina Pokój realizuje zadanie Nr 9: Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój

Wersja XML