Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Wójta Gminy Pokój z dnia 17 sierpnia 2015 r. o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 17 sierpnia 2015 r.
o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Na podstawie § 11 i 12, rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz.U. poz. 1086) Wójt Gminy Pokój powiadamia o udostępnieniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Pokój w terminie od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 04 września 2015 r. godzinach pracy urzędu na wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby ujętej w spisie.

Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, że wnioskodawca jest ujęty w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

 

Wersja XML