Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

logotypy góra.jpeg

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Gminą Pokój, Filharmonią Opolską, Muzeum Śląska Opolskiego oraz Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn.

„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”

Termin realizacji projektu: od lipca 2015 r. do czerwca 2017 r.

Wartość projektu: 5 237 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 341 350,00 PLN

Celem projektu jest ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego.

logotypy dół.jpeg

Szczegóły:

Wersja XML