Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Procedura składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Podstawa prawna:

Kto może głosować przez pełnomocnika:

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, ktorym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w:

Kto może być pełnomocnikiem:

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwroci się o to we wniosku o jego sporządzenie przed wojtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wojta dosporządzania aktow pełnomocnictwa do głosowania.

Kiedy można cofnąć pełnomocnictwo:

Wymagane dokumenty:

Termin składania wniosków: do 7 listopada 2014 r.


Wersja XML