Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Głosowanie korespondencyjne

Wyborcy niepełnosprawni,
mogą do dnia 27 października br. zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Pokój najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek).

Zgłoszenie może być dokonane:

Zgłoszenie musi zawierać dane wyborcy:

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie do Urzędu Gminy w Pokoju.

Uwaga: druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pokoju (w biurze nr 16 - na parterze).

Wersja XML