Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zielenieckie Dziołchy tańczą i śpiewają

Zespół ludowy „Zielenieckie Dziołchy”  skupia mieszkanki wsi Zieleniec. W ramach projektu kobiety uczestniczyły w zajęciach taneczno-wokalnych nawiązujących do folkloru i tradycji ludowych. Panie, w pięknych opolskich strojach, ochoczo krzewią i promują kulturę ludową poprzez pieśni i tańce.  Powstały zespół uczestniczy w życiu kulturalnym wsi i obszaru LGD, występując na wszelkich uroczystościach, spotkaniach, dożynkach i festynach.

Pod lipą.jpeg
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Wersja XML