Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III Stobrawskie Święto Produktów Lokalnych

Z inicjatywy Stowarzyszenia Pokój Organizacji Pożytku Publicznego zorganizowane zostało przedsięwzięcie bazujące na tradycjach jarmarków i targów. Wydarzenie to skierowane było do mieszkańców jak i  potencjalnych turystów. W trakcie "III Stobrawskiego Święta Produktów Lokalnych" promowane były tradycyjne produkty i usługi. Zaprezentowana  została również oferta turystyczna obszaru. Przedsięwzięcie było otwartą imprezą społeczno-kulturową, której towarzyszyły zabawy, konkursy i występy artystyczne.

Pod lipą.jpeg
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Wersja XML