Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju - etap I

Brak opisu obrazka

Inwestujemy w Twoją Przyszłość

Gmina Pokój realizuje inwestycję:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju - etap I
Całkowita wartość projektu:  4 393 942,59 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 990 402,29 PLN

Brak opisu obrazka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013


Więcej informacji:

       

Wersja XML